Nesset kirkelige fellesråd > Gravferd

Gravferd og gravplasser

Vårrydding

Nå starter vi snart med vårryddinga.    Les mer...

Stell av gravstedet

Ønsker du å få utført stell av gravstedet kan du kontakt oss.    Les mer...

Søknadskjema for godkjenning av gravminne

Her kan en søke elektronisk.    Les mer...

Når en av dine kjære har gått bort

Her er rutinene ved et dødsfall - og hva du kan få av bistand fra kirken ved g...   Les mer...

Vedtekter for kirkegårdene

Her finner du kirkegårdsvedtektene for Nesset kommune.    Les mer...

Planlagte seremonier og søk på gravplassen