Nesset kirkelige fellesråd > Dåp

Velkommen til dåp

Kjære foreldre!

Gratulerer med det nyfødte barnet!

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.

Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 

Alle som døpes blir medlem i Den norske kirke. Les mer om dåpen.

Slik går dere fram for å melde barnet til dåp:

Som forberedelse før dåpen, må foreldre fylle ut skjema "forespørsel om navnevalg" fra Skatteetaten.

Velkommen til oss!
Nesset kirkelige fellesråd

Før dåpen

Faddere 

Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Registrere forespørsel om dåp

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Se hvilke dager det er dåp

Dåpssamtale eller dåpssamling 

I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.
Ved avbestilling og /eller endring av kirke eller tidspunkt for dåpen må det skje en henvendelse til oss på e-post eller telefon til oss.

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ta kontakt med menighetskontoret for mer informasjon.

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.


Noen praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Etter dåpsdagen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider.